Actiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale – ACCES

Obiective generale

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comuna Podari prin acordarea de servicii integrate (educaţionale, de calificare şi ocupare, de locuire, medico-sociale şi juridice) unui numar de 600 de personae vulnerabile aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

Obiectiv 1

Creşterea accesului la educaţie prin dezvoltarea programului „Şcoala după şcoală” destinat unui număr de 60 de elevi din şcoala primară şi gimnazială, a programului „A doua şansă” destinat unui număr de 20 de tineri şi oferirea de servicii de consiliere educaţională pentru aceştia, precum şi de educaţie parentală pentru un număr de 100 de părinţi.

Obiectiv 2

Dezvoltarea capacităţii, a competenţelor şi a stimei de sine a 300 de adulţi în vederea creşterii şanselor de integrare şi menţinere pe piaţa muncii prin participarea la servicii de orientare şi consiliere profesională, calificare şi mediere.

Obiectiv 3

Susţinerea a 75 de persoane în vederea ocupării pe cont propriu prin furnizarea de consiliere şi formare antreprenorială şi oferirea de micro-granturi pentru dezvoltarea a 15 afaceri.

Citeste tot